CHO THUÊ XE Ô TÔ
Cho Thuê Xe Du Lịch
Cho thuê xe cẩu tự hành
Photo Album Xe Ô Tô
Loại hình dịch vụ
ĐÚC ÉP CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP - XỬ LÝ NỀN MÓNG
Đúc Ép Cọc Bê Tông
Photo Album Ảnh
Tài Liệu Liên Quan
TOUR DU LỊCH
Tour Việt Kiều
Photo Album ảnh
Bảng Báo Giá Tour
Du Lịch Hè
Giao Lưu - Trò Chơi
Open Tour - Khách Lẻ
DANH THẮNG VIỆT NAM
DANH THẮNG MIỀN BẮC
DANH THẮNG MIỀN TRUNG
DANH THẮNG MIỀN NAM
THẾ GIỚI TÂM LINH
Trình Đồng Mở Phủ - Lên Đồng - Hầu Bóng
Lời Hát Chầu Văn
Bài Văn Cúng - Khấn
Ảnh Quảng Cáo Bên Trái
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập: 9
Tổng số truy cập: 1098518
Lời Hát Chầu Văn
Tứ Phủ Công Đồng
Vân kim hương khải tâu chư tôn
Tọa thượng dương dương nghiệp nhược tồn
Nguyện thỉnh pháp âm thi huệ lục túy cơ
Pho cảm nạp trần môn

Tuế thứ Ất Dậu niên, xuân thiên cát nhật ngọ thời.
Đệ tử thỉnh mời Tiên Thánh chứng minh.
Tiên Thiên Thánh Mẫu thiên đình Bản thiên

Công chúa Quế Quỳnh đôi bên
Hội quần tiên khăn điều áo thắm
Quảng Hàn cung nội cấm vào ra
Cờn Môn tứ vị vua bà Công Đồng

Tiên thánh tam tòa chúa tiên
Sòng Sơn Địa Tiên Quốc Mẫu
Đất Phủ Dày nổi dấu Tiên Hương
Thỉnh mời Thánh Mẫu Đệ Tam
Xích Lân Long Nữ ngự đền Thoải cung
Tiếng oai hùng năm quan hoàng tử
Vâng sắc rồng trấn thủ năm phương
Quản cai Sơn Thoải Đại Giang
Đông Cuồng Tuần Quán Thượng Ngàn tối linh
Khắp tam giới đình thần tứ phủ
Hội công đồng văn vũ bá quan

Tiên Thiên cung thỉnh mời Đệ Nhất Tiên Thiên
Thanh Vân công chúa Thượng Thiên ngự về
Vân Cáp thôn quê Phủ Giày Vân Cáp thôn quê
Nghĩa Hưng tiên bản nhàn huê cảm trần

Lô hương xạ nhiệt
Pháp giới mông huân
Chư Phật hải tất giáo vân tùy
Xứ kết tường vân

Thành nhĩ vương ngân
Chư Phật hiện toàn thân

mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (2)

Xa loan thánh giá hồi cung

Đệ Nhị Thánh Tiên cung thỉnh mời Đệ Nhị Thánh Tiên
Vốn xưa Mẫu ngự trong đền Sòng Sơn.
Nhan sắc khác thường hình dung nhan sắc khác thường
Gia danh đòi một hoa thơm khôn bì

Giới đình chân nhang
Phần khởi xung thiên
Thượng đệ tử tiên
Thành nhiệt tài kim lô
Phóng khoảnh khắc nhân huân
Tức biến mãn thập phương
Tích nhật gia du nguyện đàn tiêu tai chướng

mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (2)

Xa loan thánh giá hồi cung.

Đệ Tam Thánh Tiên cung thỉnh mời Đệ Tam Thánh Tiên
Vốn xưa giá ngự dưới đền Thoải cung.
Sớm kết loan phòng kính xuyên sớm kết loan phòng
Thảo mai tiểu thiếp ra lòng gieo hoa

Chiên đàn hải ngạn
Lô nhiễm minh hương
Gia du tử mẫu
Lượng vô hương hỏa
Nội đắc thanh lương
Chí tâm kim hương
Nhất chú biến thập phương

mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (2)

Xa loan thánh giá hồi cung./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Tên Của 36 Giá Đồng (29/12/2010)
VĂN MẪU (29/12/2010)