CHO THUÊ XE Ô TÔ
Cho Thuê Xe Du Lịch
Cho thuê xe cẩu tự hành
Photo Album Xe Ô Tô
Loại hình dịch vụ
ĐÚC ÉP CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP - XỬ LÝ NỀN MÓNG
Đúc Ép Cọc Bê Tông
Photo Album Ảnh
Tài Liệu Liên Quan
TOUR DU LỊCH
Tour Việt Kiều
Photo Album ảnh
Bảng Báo Giá Tour
Du Lịch Hè
Giao Lưu - Trò Chơi
Open Tour - Khách Lẻ
DANH THẮNG VIỆT NAM
DANH THẮNG MIỀN BẮC
DANH THẮNG MIỀN TRUNG
DANH THẮNG MIỀN NAM
THẾ GIỚI TÂM LINH
Trình Đồng Mở Phủ - Lên Đồng - Hầu Bóng
Lời Hát Chầu Văn
Bài Văn Cúng - Khấn
Ảnh Quảng Cáo Bên Trái
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập: 7
Tổng số truy cập: 1095773
Lời Hát Chầu Văn
Tên Của 36 Giá Đồng
Đến nay trong dân gian vẫn còn lưu truyền rộng rãi công khai 36 giá đồng:

Tôn nhang thỉnh Phật

Thỉnh mẫu

Tôn quân thần Triều

Thái sư nhất phẩm

Quan lớn đệ nhất

Thỉnh quan đệ nhị

Văn quan đệ tam

Thỉnh quan đệ tứ

Quan lớn Tuần Tranh

Văn quan Hoàng triều

Chầu đệ nhất

Chầu đệ nhị

Chầu đệ tam

Chầu đức chúa Ba

Chầu chúa Thác Bà

Chầu đệ tứ

Chầu chúa Bắc lệ

Chầu Mười Đồng Mỏ

Chầu bé Bắc Lệ

Thỉnh ông Hoàng Cả

Văn ông Hoàng Ba

Văn ông Hoàng Bẩy

Văn ông Hoàng Mười

Thỉnh cô đệ nhất

Văn cô đôi thượng

Văn cô đôi thoải

Văn cô năm suối

Văn cô sáu lục cung

Thỉnh cô tám đồi chè

Văn cô chín

Thỉnh cô mười

Văn cô bé

Thỉnh cậu hoàng cả

Thỉnh cậu hoàng đôi

Thỉnh cậu hoàng ba

Văn cậu hoàng bé.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Tứ Phủ Công Đồng (29/12/2010)
VĂN MẪU (29/12/2010)